enreixat
| | enreixada

Accessory
Partició sil·làbica: en_rei_xat
Etimologia: de enreixar
Body
  1. adjectiu Proveït de reixes.
  2. masculí Conjunt de barres, llistons, etc., disposats com els d’una reixa, formant reixa.