ensenyar

Accessory
Etimologia: de senya 1a font: 1250
Body
  verb transitiu
  1. Indicar, assenyalar. M’havia perdut, però el pastor em va ensenyar el camí. Hi ha una farmàcia en aquest carrer? Ensenyeu-me-la, si us plau.
  2. Mostrar voluntàriament alguna cosa. No em vol ensenyar les joguines que li han portat els Reis.
  3. Mostrar involuntàriament alguna cosa. Quan riu, ensenya totes les dents.
  4. figuradament Li ensenyà el bon camí per anar al cel. M’ha ensenyat l’error en què era.
  5. ensenyar les dents figuradament Mostrar-se capaç de defensar-se d’un altre o dels altres o d’atacar-los. Semblava un xaiet, però ara ja comença a ensenyar les dents.
  6. ensenyar l’orella figuradament Revelar sense voler una intenció amagada.
  1. Comunicar a algú coneixements, teòrics o pràctics, d’una ciència, un art, etc., donant-li’n lliçons, explicacions, etc. Ensenya matemàtiques al meu fill. Qui t’ha ensenyat de cosir? Avui el mestre ens ha ensenyat una cançó antiga.
  2. Fer adquirir un hàbit. Li ensenyen de caminar de pressa.
  3. Instruir o ensinistrar. Ja fa trenta anys que ensenya els nens del poble. Un gos molt ben ensenyat.
  4. per extensió L’experiència m’ha ensenyat a desconfiar de tothom.
  5. usat absolutament Ensenya en un institut.