entrada

Accessory
Etimologia: de entrar 1a font: s. XIII, Desclot
Body
  femení
  1. Acció d’entrar. Ha anat a veure l’entrada al port de l’esquadra nord-americana. L’entrada en escena d’un actor. L’entrada del president a la ciutat fou apoteòsica. L’entrada dels violins.
  2. esports En el beisbol, torn de cada equip, anomenat també inning.
  3. esports En el billar, torn que correspon a cada jugador.
  4. esports En el futbol i altres esports de pilota, intercepció a l’adversari que porta dominada la pilota amb intenció d’arrabassar-la-hi.
  5. esports En el basquetbol, penetració d’un jugador que té controlada la pilota cap a la cistella adversària tot esquivant l’acció defensiva dels contraris.
  6. informàtica Procés d’introducció de dades en una màquina (per exemple un calculador o un ordinador) o en qualsevol part d’una màquina (per exemple, un registre).
  7. jocs d’entreteniment En el tresillo i altres jocs de cartes, acció de jugar una persona contra la resta, assenyalant el pal a què ho fa.
  8. donar l’entrada música Gest que fa un director d’orquestra o d’un conjunt instrumental o vocal per a indicar a un o més intèrprets el moment exacte que han d’iniciar cada intervenció.
  1. Accés en un lloc. Aquesta porta dona entrada a la sala.
  2. figuradament Admissió. Li han donat entrada a l’assemblea. Festejaven per la finestra perquè no tenia entrada a la casa. Aquesta mercaderia no té entrada. Pagar els drets d’entrada d’una mercaderia.
 1. En el límit entre dues coses, part d’una que entra en l’altra. La mar fa allí una entrada, la cala Bona. Es va tornant calb: ja té moltes entrades.
  1. Conjunt de persones que han entrat, assisteixen, a un espectacle. Anit al Romea, només hi havia mitja entrada.
  2. per extensió Bitllet que dona dret a assistir a un espectacle. És el partit del segle: les entrades ja fa dies que s’han exhaurit.
  3. per extensió Producte de la venda dels bitllets per a assistir a un espectacle. L’entrada que hem fet avui no cobrirà les despeses.
  4. automàtica, automació i informàtica Conjunt d’informació que hom introdueix en un ordinador, automatisme, etc.
  5. comptabilitat Increment de l’efectiu en caixa.
  6. per extensió comptabilitat Anotació en el deure d’un compte que reflecteix un increment en l’actiu de l’empresa.
  7. economia Quantitat d’energia, de producte, de servei o d’un altre factor de producció que s’incorpora a un procés de producció determinat.
  8. jocs d’entreteniment Conjunt de cartes que hom guarda.
  1. Indret pel qual hom entra en un lloc, allò que hi dona accés. L’entrada del port és massa estreta. Té una casa a l’entrada del poble.
  2. especialment Primera peça d’una casa passat el portal.
  3. per extensió Primera part d’una cosa, especialment d’un període de temps. Això s’esdevingué a l’entrada del mes de març.
  4. Article de diccionari o enciclopèdia.
  5. biblioteconomia Concepte pel qual hom pot localitzar una informació bibliogràfica; encapçalament.
  6. electrònica Circuit per on hom introdueix un senyal en un aparell electrònic.
  7. informàtica Perifèric per on hom introdueix informació a l’ordinador en un moment determinat.
  8. música Desfilada o dansa inicial de personatges en els espectacles musicals de l’edat mitjana.
  9. música Preludi de celebracions o de fragments que introduïen obres musicals, ballets, òperes o oratoris.
  10. música Peça rítmica breu que, ja des del segle XV, iniciava una suite instrumental.
  11. música Peça per a orgue, sense desenvolupament.
  12. periodisme Part introductòria d’una notícia o d’un article que en resumeix els elements més importants.
  13. a entrada de fosc (o de nit) locució adverbial Quan comença a fer-se fosc. Vam arribar al poble a entrada de fosc.
  14. d’entrada locució adverbial D’antuvi. D’entrada li vaig dir que era un pocavergonya.
  1. Primer pagament d’una cosa que val una quantitat considerable de diners.
  2. dret Pacte agregat a l’emfiteusi en virtut del qual l’estabilient pot percebre de l’emfiteuta una quantitat en el moment d’establir-se la finca.
 2. mobiliari Placa de metall, fosa o també cisellada, que va col·locada en portes i calaixos protegint el volt del forat de la clau.
 3. doble entrada estadística Mètode d’elaboració de taules estadístiques en el qual les dades s’ordenen per files i columnes, representatives de dues variables diferents.
 4. dret d’entrades i eixides història Contribució sobre el valor de les mercaderies autòctones i estrangeres exportades o importades recaptada a les fronteres terrestres i marítimes i administrada, com la resta de les generalitats, per les diputacions del general de Catalunya, d’Aragó i de València.