enunciar

Accessory
Partició sil·làbica: e_nun_ci_ar
Homòfon: anunciar
Etimologia: del ll. enuntiare, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
    verb transitiu
  1. Dir una cosa en termes precisos, fent-la conèixer netament. Saber enunciar el que hom pensa.
  2. pronunciar 1. Enunciar un mot distintament.