enviar

Accessory
Partició sil·làbica: en_vi_ar
Etimologia: de via1 1a font: s. XIV, Llull
Body
    verb
  1. transitiu Trametre. Envià un representant a la reunió de Girona. Li he enviat un paquet.
  2. pronominal Empassar-se, engolir. S’ho ha enviat sense mastegar-ho.