eosinòfil
| | eosinòfila

Accessory
Partició sil·làbica: e_o_si_nò_fil
Body
    medicina
  1. adjectiu Que té una gran afinitat per l’eosina.
  2. masculí Leucòcit polinuclear amb granulacions citoplasmàtiques grosses i que es tenyeixen amb els colorants àcids, com ara l’eosina.