epicè
| | epicena

Accessory
Etimologia: del gr. epíkoinos, íd., de epí ‘en’ i koinós ‘comú’ 1a font: 1803, DEst.
Body
    adjectiu
  1. Comú als dos sexes.
  2. especialment gramàtica Dit d’un mot que designa indiferentment els individus masculins i femenins d’una espècie. ‘Rossinyol’ és un nom epicè.