epigrafia

Accessory
Partició sil·làbica: e_pi_gra_fi_a
Etimologia: de epi- i -grafia
Body
femení epigrafia Ciència auxiliar de la història que estudia les inscripcions sobre pedra o altres suports perdurables (metalls, os, terra cuita, etc.).