erer

Accessory
Etimologia: de era2 1a font: 1380
Body
masculí agricultura Garbell gros, de quatre a cinc pams de diàmetre, que hom empra per a porgar el gra a l’era.