-eria

Body
Sufix que significa ‘establiment professional de’, del sufix català -er i el sufix llatí -ia. Ex.: camiseria, fruiteria, sabateria, porteria.