escagassar

Accessory
Etimologia: de cagar
Body
    verb
    1. transitiu Produir diarrea (a algú). Les prunes m’escagassen.
    2. pronominal Tenir diarrea. Amb el canvi d’aigües sempre s’escagassa.
  1. pronominal Decandir-se per un excés d’anar de ventre.
  2. pronominal construcció Torçar-se, cedir, un peu dret, una pilastra, etc., sota la pressió que suporta.