escamot

Accessory
Etimologia: potser alteració de l’oc. i cat. escabot ‘ramat, colla’, i aquest, de l’oc. escabel ‘debanadores’, del ll. scabellum ‘escambell’, per fer-los de suport 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí
  1. Petit conjunt de persones que van plegades, especialment de soldats, policies, etc.
  2. agricultura Ramat de pocs caps de bestiar.
  3. esports En una cursa ciclista o atlètica, grup reduït de corredors que han tret avantatge al pilot o a un grup.
  4. història Nom donat a cadascun dels grups d’elements d’acció d’Estat Català.