escena

Accessory
Etimologia: del ll. scaena ‘escenari, teatre’, i aquest, del gr. skēnḗ ‘cabana, tenda, escenari’ 1a font: 1803, DEst.
Body
  femení
  1. teatre Lloc del teatre on, tradicionalment, és representada l’obra dramàtica o un altre espectacle teatral.
  2. teatre Lloc on figura que passa l’acció de l’obra dramàtica.
  3. figuradament Aquesta sala fou l’escena d’aquell esdeveniment funest.
  4. estar en escena figuradament teatre Estar posseït, un actor, del seu paper, especialment mentre no parla.
  5. posar en (o treure a) escena teatre Fer al·lusió algú a algun esdeveniment en una obra de teatre.
 1. teatre Allò que representa l’escena.
  1. teatre Cadascuna de les parts en què hom divideix els actes de l’obra dramàtica i on intervenen els mateixos personatges.
  2. figuradament Entre pare i fill hi hagué una escena violenta. Les dues amigues (barallant-se, insultant-se, etc.)van fer una escena lamentable.