escòcia

Accessory
Partició sil·làbica: es_cò_ci_a
Etimologia: del ll. scŏtia, íd., i aquest, del gr. skotía ‘fosquedat’, der. de skótos ‘tenebres’ 1a font: 1839, DLab.
Body
femení arquitectura Motllura còncava entre dos tors, utilitzada per a decorar les bases de les columnes.