escorpió

Accessory
Partició sil·làbica: es_cor_pi_ó
Etimologia: del ll. scorpio, -ōnis, íd. (v. escorpí)
Body
    masculí
  1. astrologia Vuitè signe del zodíac.
  2. [en majúscula]
    1. astrologia Vuitena zona del zodíac que recorre el Sol a la meitat de la tardor.
    2. astronomia Constel·lació zodiacal situada entre el Serpentari i l’Escaire.