escot2

Accessory
Etimologia: de escotar2 1a font: 1893
Body
    masculí
  1. escotat 2.
  2. Adorn de puntes, etc., en l’escotat d’una camisa, vestit, etc.
  3. Part del bust o de l’esquena que l’escotat del vestit deixa descoberta.  4. Vegeu també:
    escot3
    escot1