escriptura

Accessory
Etimologia: del ll. scriptura, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
  femení
  1. Acció, art, d’escriure.
  2. Manera d’escriure, quant als caràcters adoptats, quant a la forma o quant al traçat.
  3. Conjunt de signes que formen un sistema d’escriure.
  4. arts gràfiques Caràcter d’impremta que imita en el seu dibuix l’escriptura a mà.
 1. Escrit, qualsevol cosa escrita.
  1. dret Document en el qual hom fa constar un acte o negoci jurídic.
  2. escriptura de terç dret català Escriptura en la qual, per tal de donar més força al contracte, hom imposava com a pena, a la part que no complís, el pagament d’una tercera part del deute al fisc.
 2. escriptura musical música
  1. Notació.
  2. figuradament Estil o manera de compondre.
 3. la Sagrada Escriptura La Bíblia.