escrutini

Accessory
Etimologia: del ll. scrūtinium, íd. 1a font: 1380
Body
    masculí
  1. Investigació profunda d’una cosa per saber el que és i formar judici sobre ella.
  2. Conjunt d’operacions relatives al reconeixement i compte dels vots en una votació.
  3. plural litúrgia Cerimònies que formaven part de la preparació baptismal dels catecúmens durant la quaresma.