escultura

Accessory
Etimologia: del ll. sculptura, íd. 1a font: 1653, DTo.
Body
    femení art
  1. Acció, art, d’esculpir obres tridimensionals, bé exemptes, bé en relleu.
  2. Obra esculpida.