esgarriacries

Accessory
Partició sil·làbica: es_gar_ri_a_cri_es
Etimologia: de esgarriar i cria
Body
masculí i femení Persona que es plau a posar entrebancs, a importunar, a desfer els projectes, les converses, els jocs, etc.