esparita

Body
femení petrografia Roca carbonàtica sedimentària constituïda essencialment per cristalls de més de 10 micres.