espectador
| | espectadora

Accessory
Etimologia: del ll. spectator, -ōris ‘observador’ 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí i femení
  1. Persona que presencia alguna cosa. Els espectadors d’un accident.
  2. especialment Persona que assisteix a un espectacle. Els espectadors d’una obra de teatre, d’un partit de futbol.