essa

Body
    femení
  1. Nom de la lletra s S.
  2. Moviment d’un cos la trajectòria del qual imita la figura d’una S. Caminar fent esses.