estaló

Accessory
Etimologia: de l’ant. estoló, i aquest, del ll. stolo, -ōnis ‘tany, esqueix, estaca’ 1a font: s. XIV, Jaume I
Body
masculí agricultura Pal bifurcat en un dels extrems que serveix per a sostenir les branques dels arbres, armar parrals, etc.