estima

Accessory
Etimologia: de estimar 1a font: 1341
Body
    femení
  1. Valor, preu d’una cosa.
  2. figuradament Bona opinió que hom té del que val algú o alguna cosa, de la seva bondat, del seu mèrit. Té l’estima de tothom. El tinc en molta estima. És digne d’estima.
  3. nàutica
    1. Càlcul aproximat del punt on és la nau i de la direcció que ha de seguir.
    2. navegació d’estima Navegació que hom efectua tenint en compte l’estima.