estimulant

Accessory
Etimologia: del ll. stimulans, -ntis, participi pres. de stimulare, íd. 1a font: 1839, DLab.
Body
  1. adjectiu Que estimula.
  2. adjectiu i masculí farmàcia, indústria farmacèutica Dit d’aquell medicament que augmenta o fa més activa una determinada funció o activitat fisiològica.