estirabot

Accessory
Etimologia: dels ant. cast. estribote o oc. estribot ‘vers satíric’, der. del cast. estribo ‘estrep’, pres com a punt d’arrencada del vers, que donà estaribot per anaptixi i estirabot per metàtesi 1a font: c. 1900, Vayreda
Body
masculí Dita, acudit, etc., incongruent, que no ve al cas. De tant en tant surt amb algun estirabot.