estor

Accessory
Homòfon: astor
Etimologia: del fr. store ‘mena de cortina’, i aquest, de l’it. dial. stora, del mateix origen que el cat. estora 1a font: s. XIX
Body
    masculí indústria tèxtil
  1. Teixit de lli cru propi per a fer cortines.
  2. Tros d’aquest teixit que hom posa com a cortina.