estrella

Accessory
Etimologia: del cast. estrella, i aquest, del ll. stella, íd., amb -r- per repercussió de líquides 1a font: c. 1800
Body
  femení
  1. astronomia Estel.
  2. astrologia Planeta que hom suposava que exercia una influència en el destí d’una persona. Néixer en mala estrella, en bona estrella.
  3. tenir mala estrella locució verbal Tenir mala sort.
 1. per analogia
  1. Representació convencional d’una estrella que hom fa amb una figura formada per raigs que parteixen d’un centre comú o per un cercle voltat de puntes.
  2. Nom de diferents objectes la forma dels quals és semblant a una estrella.
  3. heràldica Figura que representa una estrella, generalment amb cinc raigs o puntes.
  4. ciències militars Insígnia de grau militar. La quantitat d’estrelles i de les puntes de cada estrella varia segons la graduació.
  5. en estrella locució adverbial electrotècnia Dit de la connexió d’aparells o enrotllaments polifàsics consistent a unir un extrem de cadascun dels enrotllaments o borns corresponents a cada fase a un punt comú, i l’altre extrem a la fase corresponent. En el cas d’un sistema trifàsic, hom l’anomena també connexió en Y.
  6. estrella de David història Estrella de sis puntes, distintiu de l’estat d’Israel.
  7. estrella roja ciències militars Insígnia de l’exèrcit soviètic des del 1918 fins al 1991.
 2. cinematografia Actor o actriu de gran popularitat.
 3. estrella de mar zoologia Nom donat a qualsevol equinoderm de la classe dels asteroïdeus i ofiuroïdeus, que es caracteritzen per llur forma radial, amb el cos aplanat format per un disc pentagonal amb cinc braços o més. Cal destacar-ne l’estrella de mar amb potes brunes (Ophioderma longicaudata), l’estrella de mar amb potes escatoses (Ophiura texturata), l’estrella de mar amb potes espinoses (Ophiothrix sp), l’estrella de mar blavosa (Coccinasterias tenuispina), l’estrella de mar de set braços (Luidia ciliaris), l’estrella de mar de sorra (Astropecten sp), l’estrella de mar verda (Marthasterias glacialis) i l’estrella de mar vermella (Echinaster sepositus).