estribord

Accessory
Etimologia: del fr. ant. estribord, i aquest, probablement del neerl. stierboord, comp. de stier ‘governall’ i boord ‘borda’ 1a font: 1839
Body
masculí marina, marítim Costat dret d’un vaixell, mirant de popa a proa (oposat a babord).