et3

Body
femení Signe gràfic [&] procedent de la lligadura de les lletres de la conjunció llatina et, usat per a expressar una relació copulativa entre dos elements i també com a operador lògic en l’àmbit de la informàtica.


Vegeu també:
et1
et2