eucariota

Accessory
Partició sil·làbica: eu_ca_ri_o_ta
Body
    citologia
  1. adjectiu Dit de la cèl·lula que posseeix el nucli diferenciat.
  2. adjectiu i masculí biologia Dit de l’organisme que posseeix com a unitat estructural la cèl·lula eucariota (protists, fongs, plantes i animals).