eufòria

Accessory
Partició sil·làbica: eu_fò_ri_a
Etimologia: del gr. euphoría, íd., der. de eúphoros ‘vigorós’, i aquest, de phérō ‘portar’
Body
    femení
  1. psicologia i fisiologia Estat de benestar psíquic i físic caracteritzat per una sensació general de potència física, capacitat d’ideació i receptivitat i per una tendència a la interpretació optimista dels fets.
  2. Manifestació exagerada d’alegria, d’optimisme, etc.