exactitud

Accessory
Partició sil·làbica: ex_ac_ti_tud
Etimologia: de exacte 1a font: 1696, DLac.
Body
    femení
  1. Qualitat d’exacte. L’exactitud d’una definició, d’una reproducció. L’exactitud d’un càlcul, d’un mesurament.
  2. metrologia Qualitat d’un instrument de mesura, o d’una mesura, que dona de la magnitud mesurada un valor proper al real o al que hom considera real; precisió.