excessiu
| | excessiva

Accessory
Partició sil·làbica: ex_ces_siu
Etimologia: del b. ll. excessivus, -a, -um, íd. 1a font: 1384
Body
adjectiu Que excedeix o ultrapassa els deguts termes. Un treball excessiu. Un rigor excessiu. Una indulgència excessiva.