existir

Accessory
Etimologia: del ll. exsistĕre ‘sortir, néixer, aparèixer’ (v. assistir) 1a font: 1620
Body
    verb intransitiu
  1. Ésser, algú o alguna cosa, real.
  2. Haver-hi, donar-se. Existeix una estreta relació entre forma i contingut.