expert
| | experta

Accessory
Etimologia: del ll. expertus, -a, -um, íd., participi de experīri ‘experimentar, assajar’ 1a font: 1398
Body
  1. adjectiu i masculí i femení Versat en la coneixença d’una cosa per la pràctica. Un pilot expert. Una mà experta.
  2. masculí i femení Persona versada en la coneixença d’una cosa i que s’encarrega de decidir en cas de litigi sobre aquesta; pèrit.
  3. adjectiu per extensió Que denota coneixença i pràctica.