extraescolar

Accessory
Partició sil·làbica: ex_tra_es_co_lar
Body
adjectiu Dit de qualsevol de les activitats pedagògiques o d’esplai a les quals assisteixen voluntàriament els alumnes fora de l’horari escolar.