facturar

Accessory
Etimologia: de factura 1a font: s. XX, Oller
Body
    verb transitiu
  1. Fer, fabricar.
  2. economia
    1. Fer constar en factures les mercaderies girades.
    2. màquina de facturar Màquina facturadora.
  3. transports Enregistrar equipatges, mercaderies, etc., en un centre d’expedició (estació de ferrocarrils, companyia naval, aeroport, etc.), per tal que siguin tramesos a llur destinació.