familiar

Accessory
Partició sil·làbica: fa_mi_li_ar
Etimologia: del ll. familiaris, íd. 1a font: 1344, Ord. P. III
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a la família. Les càrregues, els inconvenients, familiars.
  2. masculí i femení Cadascun dels qui componen una família; parent.
 1. adjectiu
  1. Conegut, no gens estrany a algú. Aquesta expressió m’és familiar. La seva cara m’és molt familiar.
  2. És familiar en diverses llengües.
 2. adjectiu
  1. Sense cerimònia, sense compliments, com el que s’estila entre persones de la mateixa família. Tenen un tracte molt familiar.
  2. lingüística Col·loquial.
  1. masculí i femení Criat, servent.
  2. masculí catolicisme Eclesiàstic al servei personal d’un bisbe.
  3. familiar de la inquisició història Servidor laic del Sant Ofici.
 3. cotxe familiar (o simplement familiar) automòbil, automobilisme Brec.