fantàstic
| | fantàstica

Accessory
Etimologia: del ll. phantastĭcus, -a, -um, i aquest, del gr. phantastikós ‘imaginari, irreal’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    adjectiu
  1. Que és o sembla ésser un producte merament de la fantasia.
  2. Extraordinari, admirable, magnífic.
  3. art, literatura i cinematografia Dit de l’art i dels gèneres literari i cinematogràfic caracteritzats per llur temàtica irreal, nascuda de la fantasia, per l’aparició d’elements i personatges imaginaris i extranaturals o per la incorporació de tècniques que creen una atmosfera d’irrealitat.