faralló

Accessory
Etimologia: del gr. phalariō͂n, participi de phalariãn ‘estar cobert d’escuma’, transformat per metàtesi en *faralione 1a font: c. 1780
Body
masculí geomorfologia Roca més o menys aguda que sobresurt del nivell de la mar, generalment pròxima a la costa.