farina

Accessory
Etimologia: del ll. farīna, íd., der. de far, farris ‘blat; farro’ 1a font: 1249
Body
  femení
 1. alimentació, indústries alimentàries Pólvores obtingudes per la molta del gra dels cereals (especialment blat, i també ordi, sègol, etc.).
 2. per extensió
  1. Pólvores obtingudes per la molta d’altres substàncies que els cereals, d’origen vegetal o animal.
  2. farina de galeta alimentació, indústries alimentàries Pa torrat i ratllat.
  3. farina de lli (o de llinosa) farmàcia, indústria farmacèutica Pólvores grolleres obtingudes de les llavors del lli.
  4. farina de peix alimentació, indústries alimentàries Nutrient constituït per les restes de peixos després d’haver-ne extret l’oli i d’haver-los sotmesos a la molta i a l’assecatge.
  5. farina d’ossos agricultura Adob obtingut per maceració d’ossos animals descarnats i assecats.
 3. per extensió
  1. Pólvores d’origen animal obtingudes per mètodes diferents dels de la molta.
  2. farina de llet alimentació, indústries alimentàries Llet en pols.
  3. farina làctia alimentació, indústries alimentàries Mescla de farina de cereals o de llegums, transformada parcialment en maltosa i dextrina, amb llet polvoritzada.
 4. fer la farina blana locució verbal figuradament Obeir per obligació, per por; sotmetre’s.