farmaco-

Body
Forma prefixada del mot grec phármakon, que significa ‘droga’, ‘medicament’. Ex.: farmacologia, farmacopèdia.