fastig

Accessory
Compareu: fàstic
Etimologia: del ll. fastidium ‘fàstic, repugnància’ (v. fàstic) 1a font: s. XIV, Llull
Body
masculí Sensació de cansament que produeix en l’ànim una cosa massa insistent o excessiva o mancada d’interès.