favorable

Accessory
Etimologia: del ll. favorabĭlis, íd. 1a font: 1315
Body
adjectiu Disposat a favor d’algú, que és o va a favor d’algú. El jutge els és favorable. Una opinió favorable. Un vent favorable.