femella

Accessory
Etimologia: del ll. femella ‘doneta’, dimin. del ll. femĭna ‘femella; dona’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
  1. Animal o vegetal del sexe femení.
  2. per extensió Animal hermafrodita proterogin o proterandre en què sols és funcional la gònada femenina.
 1. construcció naval Cadascuna de les dues anelles de ferro, l’una fixada a la part inferior de la pala del timó i l’altra a la roda de popa, en les quals hom introdueix l’agulla o mascle corresponent.
 2. tecnologia
  1. Peça de metall, de fusta, etc., amb un buit o forat, normalment roscat, en el qual hom introdueix una altra peça, anomenada mascle.
  2. Eina emprada per a roscar l’interior d’una femella.
  3. femella cega Femella amb el forat tancat per un extrem.
  4. femella d’orelles Femella proveïda d’unes orelles per a facilitar-ne el cargolament.