fenotip

Accessory
Etimologia: de feno- i -tip
Body
    masculí
  1. genètica Conjunt de caràcters visibles que un organisme presenta com a resultat de la interacció entre el seu genotip i el medi ambient (gènic, físic, hormonal, etc.).
  2. lingüística Realització concreta d’un objecte sintàctic abstracte, el genotip, segons el lingüista soviètic Šaum’an.