ferreteria

Accessory
Partició sil·làbica: fer_re_te_ri_a
Etimologia: de ferreter
Body
    femení oficis manuals
  1. Comerç d’objectes de ferro i altres metalls (claus, eines, etc.).
  2. Botiga on hom ven aquests objectes.