ferrocarril

Accessory
Etimologia: de ferro- i carril 1a font: 1864, DLab.
Body
    masculí [abreviatura ferroc.] ferrocarrils
  1. Sistema de comunicació i transport en el qual els trens de passatgers i de mercaderies circulen per un, dos o més carrils o vies fèrries.
  2. Conjunt de les vies amb els trens que hi circulen i les instal·lacions annexes.
  3. Explotació d’aquest mitjà de transport.
  4. ferrocarril de cremallera Cremallera.